• Hizmetler - Denizli Uzn Sigorta Aracılık Hizmetleri
    YÜKLENİYOR...
    Kasko

    Kasko sigortası mal sigortalarının türlerinden biridir. Herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalının iradesi dışında hasara uğraması, yanması, çalınması v.b. durumlarda, sigortalıya tazminat ödenmesini sağlamak için yapılır. Araç Kasko Sigortası karşı araçtaki hasarı değil, sigortalıya ait araçtaki hasarı teminat altına alır. Kasko sigortasının amacı sigorta ettirene ait motorlu aracın uğrayacağı zararları tazmin etmektir.   Kasko Sigortası Kapsamı Kasko isteğe bağlı bir sigorta türüdür. Aracın yanması, çalınması gibi standart teminatlar dışında sigortalının talebi doğrultusunda ek teminatlar ile sigorta kapsamı genişletilebilir. Poliçede aksi belirtilmediği sürece kasko sadece Türkiye sınırları içinde geçerlidir.